Producent okien i drzwi Poznań – Davex – Drzwi i Okna Poznań

Warunki gwarancji

STRONA GŁÓWNA » Warunki gwarancji

1. Fabryka Okien i Drzwi DAVEX udziela gwarancji na wyroby stolarki PCV

 • okna PVC 60 miesięcy (szyby, profile)
 • okucia do okien PVC 24 miesiące (HST, PSK, uchylno- rozwierne)
 • drzwi PCV 12 miesięcy (okucia, szyby, wypełnienia, profile, wyposażenie drzwi, w tym: klamki, pochwyty, zamki, wkładki patentowe, elektro-zaczepy, otwieracze naświetli, nawiewniki)
 • rolety PCV oraz rolety zewnętrzne 24 m-ce
 • napędy elektryczne rolet 12 m-ce
 • prace montażowo-wykończeniowe 60 m-cy

Czas obowiązywania okresu gwarancyjnego liczony jest od daty sprzedaży.

2. Dokumentem uprawniającym do uwzględnienia reklamacji jest oryginał w całości zapłaconej faktury na zakup stolarki oraz zapłaconej faktury na montaż

3. Reklamacja z tytułu wad wyrobu winna być złożona na piśmie w punkcie w którym dokonano zakupu niezwłocznie po ujawnieniu się wady

4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest załączenie rachunku kupna wyrobu oraz szczegółowy opis wady, nr zlecenia oraz nr faktury zakupu stolarki

5. Folię ochronną należy usunąć zaraz po zamontowaniu lub zakupie okien i drzwi, nie później niż 2 m-ce od daty produkcji.

6. Do mycia powierzchni okien nie wolno używać środków myjących zawierających pumeks lub inne materiały sproszkowane.

7. Gwarancja obejmuje następujące elementy:

 • wszystkie wady powstałe w trakcie produkcji lub wynikające z wad materiału
 • uszkodzenie wewnętrznej powłoki szyb ( zarysowania wewnątrz pakietu, zabrudzenia wewnątrz pakietu, zaparowanie wewnątrz pakietu)

8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania zakupionego towaru, a zwłaszcza:

 • mechanicznych uszkodzeń okien,
 • zmian konstrukcyjnych oraz napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione
 • z rysami i pęknięciami szyb, przebarwienia szyb w wyniku powstawania tzw. ? prążków Brewstera ?,
 • uszkodzenia i wady powstałe w wyniku samowolnych, dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby przeróbek, napraw lub zmian konstrukcyjnych.
 • uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji i przechowywania a także braku konserwacji okuć i konserwowania uszczelek,
 • wady i uszkodzenia jawne widoczne przy zakupie
 • wady i uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego montażu.
 • roszenia szyb na zewnętrznych powierzchniach
 • uszkodzenia wynikających z nieprawidłowego transportu i przechowywania. Zalecane jest korzystanie z wyspecjalizowanego transportu do przewozu okien PCV.
 • za właściwą regulację okuć, przeszkleń odpowiada firma montująca stolarkę.
 • uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwego użytkowania rolet w tym wymiany elementów nawojowych takich jak sprężyny

9. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia na wyroby typowe, a 30 dni roboczych na wyroby nietypowe ( profile, okucia itp.)

10.W przypadku przyjazdu serwisu i nie stwierdzenia winy producenta, koszty dojazdu i naprawy ponosi reklamujący.